Lista postępowań

Części 1-25 z 34  pokazuj  pozycji

Kategoria
BAI.272.51.2019 Dostawa wyposażenia dla Straży Granicznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1700 Odzież, obuwie, torby, dodatki 2019-11-18 2019-11-26 10:00 --
BAI.272.46.2019 Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2700 Telekomunikacja i IT 2019-11-08 2019-11-20 10:00 --
BAI.272.49.2019 Zakup materiałów na potrzeby kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” (czujki tlenku węgla). Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0404 Sprzęt p. poż. 2019-11-08 2019-11-18 11:00 --
BAI.272.44.2019 Dostawa teleskopowych lusterek inspekcyjnych z doświetleniem, narzędzi wielofunkcyjnych oraz indywidualnych środków ochrony w postaci płyt balistycznych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0400 BHP i higiena osobista 2019-11-07 2019-11-15 10:00 2019-11-29
BA.I.272.48.2019 Dostawa mobilnego urządzenia do wykrywania narkotyków i substancji odurzających dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1101 Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące 2019-11-04 2019-11-13 11:00 --
BA.I.272.47.2019 Dostawa systemu monitoringu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2700 Telekomunikacja i IT 2019-11-04 2019-11-13 10:00 --
BA.I.272.43.2019 dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – III postępowanie. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1300 Meble i wyposażenie pomieszczeń 2019-10-25 2019-11-04 10:00 --
BAI.272.41.2019 Dostawa odzieży ochronnej przeciwchemicznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0401 Odzież i obuwie robocze i ochronne 2019-10-24 2019-11-04 10:00 2019-11-28
BA.I.272.42.2019 Dostawa 2 kpl. central alarmowych szczebla powiatowego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1112 Urządzenia elektryczne i elektroniczne 2019-10-23 2019-10-31 10:00 --
BA.I.272.40.2019 Dostawa tonerów dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0204 Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych 2019-10-10 2019-11-12 10:00 --
BA.I.272.34.2019 zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów na potrzeby realizacji działania VI. „Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim” w ramach Projektu nr 14/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i I Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Usługi społeczne Przetarg nieograniczony Usługi 0600 Edukacja i szkolenia 2019-10-08 2019-10-21 10:00 --
BAI.272.31.2019 Wykonanie rekonstrukcji czterech płaskorzeźb pn.: „Alegoria Województwa Śląskiego” oraz montaż w pierwotnym miejscu, w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-10-07 2019-10-15 10:00 2019-10-30
BA.I.272.35.2019 dostawę mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – II postępowanie. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1305 Meble 2019-10-04 2019-10-14 10:00 --
BA.I.272.30.2019 Sukcesywna dostawa kartonu i papieru offsetowego dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0203 Artykułu papiernicze 2019-09-20 2019-10-23 10:00 2019-10-25
BA.I.272.29.2019 Usługa wywozu odpadów z budynków Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-08-22 2019-09-02 11:00 --
BAI.272.25.2019 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-08-16 2019-08-26 10:00 --
BAI.272.22.2019 Dostawa i montaż systemów zabezpieczeń na dachach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1210 Pokrycia dachowe 2019-08-14 2019-08-29 10:00 --
BAI.272.28.2019 Dostawa 2 kamizelek odblaskowych z napisem „Kierujący ewakuacją CPR”. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 0401 Odzież i obuwie robocze i ochronne 2019-08-05 2019-08-13 10:00 2019-08-13
BAI.272.26.2019 Wykonanie instalacji klimatyzacji przedsionków windowych oraz maszynowni dźwigów osobowych w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane Wiele 2019-07-31 2019-08-16 10:00 2019-09-18
BA.I.272.24.2019 Dostawa materiałów biurowych, urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-07-29 2019-08-30 10:00 --
BA.I.272.16.2019 Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynkach magazynowych w Katowicach przy ul. Kocura 16, należących do Śląskiego Urzędu Wojewódzkieg Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2802 Pozostałe prace budowlano-remontowe 2019-07-17 2019-08-02 10:00 --
BA.I.272.12.2019 Utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców na potrzeby realizacji projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” realizowanego w ramach Programu Krajowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji– II postępowanie Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Usługi społeczne Postępowanie w trybie art. 138o PZP Usługi 3112 Usługi personalne 2019-07-16 2019-08-05 10:00 --
BAI.272.23.2019 Dostosowanie budynku ŚUW w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 7 do wymogów wynikających z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-07-02 2019-07-17 10:00 2019-08-19
BA.I.272.19.2019 Dostawa mebli dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1305 Meble 2019-06-28 2019-07-08 10:00 --
BA.I.272.21.2019 Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji pionowej przyziemia budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku- Białej przy ul. Piastowskiej 40 – III postępowanie. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2802 Pozostałe prace budowlano-remontowe 2019-06-27 2019-07-15 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa